ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกัลยา ชำนาญพล (ครูเก๋)

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ :

E-mail :

Line ID :

QR Code Line

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูเก๋เป็นเพื่อนใน Line สำหรับติดต่อสื่อสาร